Bài viết xem nhiều

Bạn đã xem

NGÀY HỘI THAY NHỚT MIỄN PHÍ TRI ÂN KHÁCH HÀNG YAMAHA THÁNG 7

Kim Anh | 25/06/2022

𝐍𝐆𝐀̀𝐘 𝐇𝐎̣̂𝐈 𝐓𝐇𝐀𝐘 𝐍𝐇𝐎̛́𝐓 𝐌𝐈𝐄̂̃𝐍 𝐏𝐇𝐈́ - 𝐒𝐈𝐄̂𝐔 𝐇𝐀̂́𝐏 𝐃𝐀̂̃𝐍 - 𝐂𝐇𝐈̉ 𝟎𝟐.𝟎𝟕 đ𝐞̂́𝐧 𝟎𝟑.𝟎𝟕

𝑈̛𝑢 đ𝑎̃𝑖 02 𝑛𝑔𝑎̀𝑦 - 𝐷𝑎̀𝑛ℎ 𝑐ℎ𝑜 500 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎̂̀𝑢 𝑡𝑖𝑒̂𝑛 𝑡ℎ𝑎𝑚 𝑔𝑖𝑎 𝑠𝑢̛̣ 𝑘𝑖𝑒̣̂𝑛

Chương trình "Thay nhớt miễn phí" là sự kiện tri ân lớn nhất dành cho Qúy khách hàng đã và đang đồng hành cùng Yamaha(𝐶ℎ𝑖̉ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑥𝑒 𝑦𝑎𝑚𝑎ℎ𝑎).

1. Tên chương trình

NGÀY HỘI THAY NHỚT MIỄN PHÍ TRI ÂN KHÁCH HÀNG YAMAHA THÁNG 7

2. Thời gian diễn ra sự kiện

 Từ 02.07.2022 - 03.07.2022

3. Địa điểm diễn ra sự kiện

Chung Cư Becamex Hòa Lợi - Bến Cát - Bình Dương

4. Đến tham gia chương trình "𝐓𝐡𝐚𝐲 𝐧𝐡𝐨̛́𝐭 𝐦𝐢𝐞̂̃𝐧 𝐩𝐡𝐢́" Khách hàng sẽ được:

✅ Kiểm tra xe miễn phí

✅ Thay nhớt miễn phí

✅ Check in nhận quà liền tay

5. Số lượng thay nhớt miễn phí

 Duy nhất 500 suất sẽ dành cho những Khách hàng nhanh chân nhất.

*𝐶ℎ𝑖̉ 𝑎́𝑝 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐ℎ𝑜 𝐾ℎ𝑎́𝑐ℎ ℎ𝑎̀𝑛𝑔 đ𝑎𝑛𝑔 𝑠𝑢̛̉ 𝑑𝑢̣𝑛𝑔 𝑐𝑎́𝑐 𝑑𝑜̀𝑛𝑔 𝑥𝑒 𝑦𝑎𝑚𝑎ℎ𝑎.

#thanhvuongphat #yamahathanhvuongphat #xemaytragop #thaynhot #xega #xeso #yamaha

240 Thảo luận:
binh-luan

1

19/07/2022

555

binh-luan

1

19/07/2022

5559203612

binh-luan

1

19/07/2022

'"()&%XOvS(9493)

binh-luan

1

19/07/2022

555'"()&%XOvS(9031)

binh-luan

19985134

19/07/2022

555

Thảo luận về chủ đề này
Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng