Triết lý kinh doanh

Kinh doanh là kiếm tiền bằng cách phụng sự xã hội, cụ thể hơn là dùng sản phẩm và dịch vụ của mình như là phương tiện để giải quyết những vấn đề của xã hội và làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn.

Thực hiện mô hình 6 Hóa ( Hạt nhân hóa - Chuẩn hóa - Đơn giản hóa  - Tự động hóa – Chuyên môn hóa - Chia sẻ hóa) cụ thể như sau:

 


 

1. Hạt nhân hóa : Mỗi quản lý sẽ luôn có vai trò và năng lực lãnh đạo, là những hạt nhân, là người dẫn đầu, là thủ lĩnh

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 2. Chuẩn hóa :  Mọi thứ phải có tiêu chuẩn và đạt chuẩn. Không nơi này làm một kiểu, nơi kia làm một kiểu... Chuẩn hóa đến từng chi tiết nhỏ, từng quy trình tiểu tiết, từng vị trí công việc trên toàn hệ thống

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Đơn giản hóa : lọc hết những vị trí chức danh, quy trình quy định rườm rà không cần thiết cho bộ máy gọn nhẹ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 4. Tự động hóa : Đẩy mạnh việc ứng dụng kỹ thuật và công nghệ thông tin vào quản trị, điều hành. Tin học hóa ở hầu hết các quy trình làm việc, nghiệp vụ chuyên môn trong doanh nghiệp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Chuyên môn hóa : để nâng cao kĩ năng làm việc cho người lao động, tăng năng suất làm việc, tối ưu hóa nguồn lực một cách triệt để. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Chia sẻ hóa : trong toàn hệ thống các phòng ban bộ phận, các chi nhánh chia sẻ nguồn lực, việc gì làm tập trung được sẽ làm tập trung, việc này giúp nâng cao năng suất lao động,  tăng chất lượng quản trị và hiệu quả công việc 

Danh mục
Danh sách so sánh

Giỏ hàng